Ceník: 

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE 50min......................800,-Kč  
+ tejpování do 50cm ..........+50,-      tejpování velké nad 50cm ........ +100,.Kč          

 

TEJPOVÁNÍ samostatné......300,-Kč (s mobilizací 600,-)

 

TERAPEUTICKÁ FYZIOMASÁŽ 40min.........................900,-Kč 
TERAPEUTICKÁ FYZIOMASÁŽ 25min.........................600,- Kč
(využívám kombinaci měkkých a fasciálních technik, bodovou masáž, relaxační masáž, vše tak, aby došlo k uvolnění přetížené tkáně. Ćasto provedu v rámci masáže i mobilizace, pokud je potřeba a energetické vyrovnání)

 

Co je součástí terapie:

Při prvním setkání si klienta vždy vyšetřím a vyzpovídám, abych zjistila, odkud mohou pramenit příčiny potíží/bolestí. Správná diagnostika mi umožňuje cíleně aplikovat vhodné techniky a metody k vyřešení individuálních potíží. Součástí je doporučení z hlediska ergonomie, záteže, denních činností. 

 

Ceník je platný od 1.3.2022