Ceník: 

1.návštěva......................600,-Kč  (cca 60min)
další.............................. 500-600,-(45-60min.) dle náročnosti a náplně 
 

                                                     

tejpování..........+50,-       samostatné......300,-Kč

samostatná masáž.......600,-Kč (cca 40min.) / 400,-....30min.
(využívám kombinaci měkkých a fasciálních technik, masáž, bodovou masáž, relaxační masáž, vše tak, aby došlo k uvolnění přetížené tkáně. Tato masáž je jiná, jak jste možná zvyklí od masérů, ale je výrazně účinná)

 

Metamorfní technika

doba trvání 1.terapie.........600,-Kč

Navazující terapie (v případě pravidelné návštěvy)..............500,-Kč 

 

Co je součástí terapie:

Při prvním setkání si klienta vždy vyšetřím a vyzpovídám, abych zjistila, odkud mohou pramenit příčiny potíží/bolestí. Tyto příčiny se pak snažím odstranit  vhodnou technikou. Využívám měkké, mobilizační a masážní techiky, reflexní terapii , pohybové techniky, kinesioterapii,  doporučení z hlediska ergonomie zátěže, a v určité míře i alternativní terapie dle vnímavosti pacienta (metamorfní techniky, vyvažování energetických center atd.)
Metody  a techniky nevolím nahodile, ale v určitém sledu, s důrazem na výsledek.

 

Ceník je platný od 1.1.2020