Ceník: 

1.návštěva......................550,-Kč  (cca 60min)
další.............................. 500,-(45-60min.)
 

                                                     

tejpování..........+50,-       samostatné......300,-Kč

samostatná masáž.......500,-Kč (cca 40min.) / 350,-...do 30min.

 

Metamorfní technika

doba trvání 1.terapie včetně přípravy a konzulatce je cca 80min.........550,-Kč
s výukou cca 1hod.+40min..............750,-Kč

Navazující terapie:
á......400-500,-Kč (dle délky trvání)

 

Co je součástí terapie:

Při prvním setkání si klienta vždy vyšetřím a vyzpovídám, abych zjistila, odkud mohou pramenit příčiny potíží/bolestí. Tyto příčiny se pak snažím odstranit  vhodnou technikou. Využívám měkké, mobilizační a masážní techiky, reflexní terapii , pohybové techniky, kinesioterapii,  doporučení z hlediska ergonomie zátěže, a ve významné míře alternativní terapie (metamorfní techniky, vyvažování energetických center atd.  
Metody  a techniky nevolím nahodile, ale v určitém sledu, s důrazem na výsledek.